Wyniki badania wody alkalicznej

Firma AlkaDrop pod koniec marca i w kwietniu 2021 r. przeprowadziła badania wody przez dwa niezależne, polskie laboratoria:

1. Specjalistyczne labolatorium badawcze Ita-test S.C. – badanie fizykochemiczne wody kranowej oraz wody po filtracji w dystrybutorze wody AlkaDrop.

2. Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j. – badanie mineralizacji, zawartości poszczególnych minerałów, potencjału REDOX i PH po filtracji w dystrybutorze wody AlkaDrop.

Podsumowanie wyników z badań wody

Wyniki badania fizykochemicznego wykazały znaczący wzrost PH wody, a także poprawę barwy wody. Dzięki filtrom do wody AlkaDrop ilość jonów amonowych spadła, podobnie jak sam indeks nadmanganianowy.

Jony amonowe – są produktem rozkładu białek i mocznika. Do środowiska naturalnego dostają się więc naturalnie z moczem i podczas rozkładu martwych tkanek. Innym ważnym ich źródłem jest stosowanie nawozów w rolnictwie.

Indeks nadmanganianowy – wskaźnik ten opisuje zawartość związków organicznych w wodzie. Choć wskazania mają charakter umowny, to są w stanie określić również obecność związków łatwo utleniających się. Utlenialność wyraża się w jednostkach ilości tlenu w danej objętości wody – określa się ile tlenu woda pobrała z nadmanganianu potasu, użytego do oznaczenia. W ramach tej metody można dodatkowo oznaczyć także ogólny węgiel organiczny, który precyzyjniej wskazuje ogólną zawartość związków organicznych w wodzie.

Ilość składników mineralnych w wodzie określona zostało jako woda mineralna – niskozmineralizowana o składzie zbliżonym do jednej z najbardziej popularnych wód mineralnych w Polsce.

Wspaniałe

wyniki badania wody alkalicznej

dzięki produktom AlkaDrop. Zobacz co oferujemy!

Dystrybutor AlkaDrop na żywo w kuchni

Urządzenie do produkcji wody alkalicznej

To dystrybutor wody alkaliczno-mineralnej z bezpośrednim podłączeniem pod wylewkę kranu. 4 filtry, które idealnie oczyszczają oraz alkalizują i mineralizują wodę, bez podłączenia do prądu. Filtry wymienne raz na 183 dni (dwie sztuki) oraz raz na 365 dni (dwie sztuki).

Butelki do wody alkalicznej

Butelka do wody alkalicznej

Posiada filtr, który doskonale oczyszcza wodę oraz alkalizuje ją. Filtr wystarcza aż na 61 dni, przy założeniu, że pijesz około 2-3 litrów dziennie. Butelka wykonana z tritanu, co sprawia, że ma zalety szkła, ale się nie tłucze.