Najważniejsze pojęcia, terminy i definicje związane z wodą

Słownik dotyczący wody

W naszym słowniku dotyczącym wody znajdziesz pojęcia z wodą i wodą alkaliczną.
Zadbaliśmy o to, aby wszystkie definicje łączyły konkretne informacje z zasadami prostego języka. 
Mamy nadzieję, że nasz słowniczek wyjaśni Ci kwestie związane z wodą.

czyli tlenek wodoru – to związek chemiczny – wzór chemiczny: H2O, w standardowych warunkach występuje w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę nazywa się parą wodną, a w stałym stanie skupienia nosi miano lodu. Samo słowo „woda”, jako nazwa związku chemicznego, może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Większość wody (około 97,38%), która występuje na Ziemi, jest „słona”, czyli zawiera dużo rozpuszczonych soli (głównie chlorku sodu). W wodzie naturalnej rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których największe stężenie stanowi dwutlenek węgla.

Woda naturalna zazwyczaj, przed zastosowaniem, musi zostać poddana procesowi uzdatnienia. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak i tej przemysłowej.

z ang. Oxidation Reduction Potential – to potencjał nasycenia wolnymi elektronami (inaczej zwany potencjałem  antyoksydacyjnym). Potwierdza on obecność w wodzie wolnych elektronów oraz określa rodzaj wody – czy jest utleniaczem czy reduktorem. Wartość ORP podawane są w miliwoltach (mV).

Skala wartości ORP:
– ORP poniżej 0 – to znaczy, że w wodzie obecny jest aktywny wodór, zdolny do łączenia się z wolnymi rodnikami. Taki rodzaj wody nazywamy właśnie reduktorem;
– ORP powyżej 0– to znaczy, że w wodzie nie ma wolnych elektronów. In woda ma wyższe ORP tym bardziej jest szkodliwa dla zdrowia, ponieważ ma właściwości utleniające, nie zaś redukcyjne. Taki rodzaj wody nazywamy utleniaczem.

jest to potencjał wodoru (pH), który wskazuje na obecność w wodzie jonów wodorowych H+ oraz wodorotlenowych OH . Określa on, czy w wodzie znajduje się przewaga któregoś z nich, czy też podobna ich ilość.

ph wody, czyli potencjał wodoru (pH) – wskazuje na obecność w wodzie jonów wodorowych H+ a także wodorotlenowych OH . Ph określa, czy w wodzie znajduje się przewaga H+ czy OH lub czy jest ich podobna ilość.

pH wyrażone jest w 14-stopniowej skali, gdzie:

  • wartość od 0 do 7 pH oznacza wodę  kwaśną i zwiększone stężenie jonów wodorowych H+;
  • wartość = 7 oznacza neutralność wody oraz równowagę jonów H+ i OH–;
  • wartości od 7 do 14 pH to woda zasadowa, gdzie przeważają w niej jony wodorotlenowe OH–.

To naturalna woda lecznicza, która zawiera co najmniej 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych, występujących w postaci jonów. Poza tym może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego, takie jak dwutlenek węgla, czy siarkowodór. Najczęściej jest to woda wgłębna – sole mineralne pozyskała z rozpuszczania minerałów czy też skał, przez które przepływała. 

W języku potocznym wyrażenie “woda mineralna” jest często używane jako określenie wody butelkowanej. Jest to jednak błędne nazewnictwo, ponieważ nie każda woda butelkowana jest wodą mineralną.

Jej odczyn PH jest większy niż 7,5 (w przeciwieństwie do wody kranowej lub butelkowanej). Woda alkaliczna jest rodzajem wody zasadowej, dlatego nie zakwasza organizmu, a nawet niweluje objawy zakwaszenia.

Woda alkaliczna zawiera również duże ilości wolnych elektronów (czyli ma niskie ORP). Jej skład jest bardzo zbliżony do płynów ustrojowych w organizmie człowieka. Z tego powodu wynikają również jej właściwości, które często uznaje się za prozdrowotne a nawet lecznicze. Doskonale nawadnia organizm (lepiej niż zwykła woda) oraz niweluje objawy zakwaszenia organizmu. Oczyszcza ciało człowieka z toksyn, a także chroni przed wolnymi rodnikami. Ma to wpływ również na skórę, ponieważ zapobiega jej starzeniu się. Jest znana także z wielu innych zastosowań prozdrowotnych.

To inne określenie wody alkalicznej, wody o zasadowym pH (powyżej 7).

To nowoczesne tworzywo – kopoliester, w produkcji którego wykorzystano technologię, pozwalającą na połączenie cech standardowych kopoliestrów ze zwiększoną odpornością i elastycznością. Kopoliestry stanowią szeroką grupę polimerów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Liczne zalety Tritanu dają mu przewagę zarówno nad plastikiem jak i szkłem. Nie zawiera bisfenolu A (BPA) oraz bisfenolu S (BPS). Badania wykazały także, że jest on wolny od aktywności estrogenowej (EA) oraz aktywności androgenowej (AA).

BPA – bisfenol A – związek chemiczny wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych. Najpowszechniej BPA występuje w produktach z plastiku wykonanego z poliwęglanów. Ma on budowę zbliżoną do żeńskiego hormonu płciowego – estrogenu, dlatego może oddziaływać na funkcjonowanie układu hormonalnego. Według wiarygodnych badań naukowych* bisfenol A działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych.

*źródło: Gwynne Lyons, Bisphenol A – A Known Endocrine Disruptor, A WWF European Toxics Programme Report, April 2000 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/bisphenol.pdf

To bisfenol A, czyli związek chemiczny wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe butelki na wodę.

Więcej o nim dowiesz się czytając zakładkę “bisfenol A”.

Bisfenol S, stanowiący zamiennik bisfenolu A, występuje w poliwęglanach, a więc m.in. w plastikowych pojemnikach na żywność i butelkach. Może zwiększać poziom agresywności raka piersi, a także powodować raka piersi – wykazały badania, których wyniki zaprezentowano podczas 99. dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ENDO 2017), który odbywa się w w Orlando (USA). Badania wykazały również, że BPS może uszkodzić płód dziecka. BPS oddziałuje negatywnie na układ endokrynny, pokarmowy oraz rozrodczy. 

*Źródła: Bisfenol S (BPS) tak samo szkodliwy jak bisfenol A, https://www.rynekaptek.pl/farmakologia/bisfenol-s-bps-tak-samo-szkodliwy-jak-bisfenol-a,19371.html (dostęp z dnia 27.03.203) oraz Makowska K., https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/431659-pl.pdf (dostęp z dnia 27.03.2023)

BPS – bisfenol S, zamiennik bisfenolu A, wykorzystywany w produkcji butelek i pojemników na żywność. Najnowsze badania* wykazały jednak, że BPS nie jest mniej szkodliwy dla zdrowia niż PBA. Szczególnie niepokojące są wyniki nad BPS dla osób z chorobą niedokrwienną serca, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą lub otyłością, ponieważ wykazane w badaniu działanie BPS może zwiększyć ryzyko zawału serca lub spowodować, że zawał będzie cięższy.

*Źródło: Zamiennik BPA – BPS – jeszcze gorszy od poprzednika? https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C80251%2Czamiennik-bpa-bps-jeszcze-gorszy-od-poprzednika.html (dostęp z dnia 27.03.2023). 

Woda pełni wiele podstawowych funkcji w ciele człowieka, a także jest istotnym składnikiem budulcowym naszego ciała. Warto zauważyć, że około 70% naszego ciała składa się z wody. Dokładna ilość wody w ciele człowieka zależy od wieku, a także stanu zdrowia oraz diety. Przyjmuje się, że zdrowa, dorosła kobieta powinna pić 2 litry wody dziennie, zaś mężczyzna – zwiększyć tę ilość o kolejne 0,5 l. Można znaleźć również opracowania sugerujące o konieczności wypijania wody w ilości 2-4% masy ciała. Ilości te jednak powinny ulec zwiększeniu, na przykład w przypadku, gdy prowadzimy aktywny tryb życia, regularnie uprawiamy sport lub pracujemy fizycznie. Więcej wody powinny spożywać również kobiety w ciąży, osoby, które są przeziębione lub też gorączkujące. Należy pamiętać, że więcej wody powinniśmy wypijać kiedy jest gorąco na dworze i jest duża wilgotność powietrza. W określonych sytuacjach sugerowana porcja wody to – uwaga – nawet 6 l dziennie!